เฮียฮง ถือหุ้น KISS

อัพเดทข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผมสังเกตเห็นรายชื่อ เฮียฮง สถาพร งามเรืองพงศ์ เข้ามาติดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ KISS หรือ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยสัดส่วน 1.05% จำนวน 6,305,300 ซึ่งก็ทำให้น่าสนใจว่าเฮียฮงแกมองและคาดการณ์การเติบโตของ KISS

งบการเงินของ KISS / หน่วยเป็นล้าน
ปี 61
รายได้ 863
กำไร 105

ปี 62
รายได้ 1,147
กำไร 190

ปี 63
รายได้ 966
กำไร 167

จะเห็นว่าอัตราการทำกำไร ของทั้ง 3 ปี อยู่ที่ 12.3% 16.7% 17.4% ตามลำดับ
เรียกว่ากำไรโตขึ้น มีชะลอนิดหน่อยจากโควิดแต่ถือว่าเป็นสัดส่วนน้อยเทียบจากผลประกอบการ
ผมมองว่า KISS ค่อนข้างแข็งแกร่งมาก

หุ้น KISS ผมมีเข้าไปเกร็งกำไรช่วงแรกที่เปิดการซื้อขาย ด้วยทุนประมาณ 15 บาท
และราคาก็ลงไปวิ่งแถวๆ 12-13 บาทอยู่ช่วงหนึ่งและกลับมาทะลุ 16 ช่วงวันที่ 18 มี.ค. 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *