50mm F1.8 Shot

ได้เลนซ์ 50mm f1.8 – f22 จึงไม่พลาดที่จะทดสอบ ฉากหลังฟุ้งได้ใจมาก จากที่ดูสเป็กแล้ว
เลนซ์มี 6 ชิ้น แต่ไม่ได้ถ่าย Portrait แบบจริงๆปีหน้าค่อยลอง 50mm 1.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *