New Studio

จริงๆ แล้วแอบไปยึดห้องสตูดิโอที่ว่างๆ ครับ เลยขอซ้อมแบบมี mixer ครบๆ หน่อย
ว่าแต่ก็อยากได้ห้องนี้ เหือนกัน มันโล่งสบายดี ตอนออกสเต็บ แล้วยืดแข้งยืดขาได้เต็มที 😛

run through

One thought on “New Studio

  1. ตัวเล็ก เล็ก

    เฮียคะ…

    จามีเพลงให้ฟังมั่งอ๊ะเป่าคะ

    อ้อ อยากดูบรรยากามงานเปิดตัววงด้วยอ่ะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *