Sigur Rós – “Heima”

มีโอกาสได้ ดู Sigur Rós – “Heima” Trailer  วงจากไอซ์แลนด์แบบเต็ม จาก Mr. Boxman
เป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดีของ sigur rós  เป็นการเก็บภาพฟรีทัวร์คอนเสิร์ตช่วงฤดูร้อนซึ่ง
เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ใน Iceland ส่วน Heima แปลว่า at home หรือ homeland
การนำเสนอโดยมุมมอง การใช้เทคนิคของภาพ ซึ่งภาพค่อนข้างสวยครับได้บรรยากาศ
กับแนวเพลง sigur rós ทำให้ยิ่งเข้ากับภาพที่สื่อออกมาได้เป็นอย่างดี

2 thoughts on “Sigur Rós – “Heima”

  1. cotton

    ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะ แต่ยังไม่มีอารมณ์หยิบมาดูเลย แหะ แหะ

  2. 0x90

    วงจาก ไอซ์แลนด์ครับ ไม่ใช่ ไอร์แลนด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *