Tag Archives: ความฝัน

หนอนกินคน

เมื่อคืนฝัน ฝันว่าเจอหนอนตัวใหญ่มาก แล้วก็ไล่กินคนไปทั่ว ตัวมันจะเป็นเมือกๆ ลื่นๆ พอเวลากินคนเข้าไปก็จะ
อ้าปากแล้วในปากจะมีคำว่า “อร่อย” เหมือนป้ายไฟที่ Fanclub ใช้กัน ผมวิ่งหนีเพราะกลัวมันกินแล้วอ้าปาก
จะไม่ใช่คำว่าอร่อย ฮ่าๆ ฝันพิลึกจริงๆ หรือว่าอยากกินหนอน หรือหนอนอยากกินอะไร วู้ งั้นช่วยทำนายฝันหน่อย

worm-in-mydream