Tag Archives: A Girl Meets Bossanova

Olivia Ong

OLIVIA ONG

สาวจากสิงคโปร์ แต่ไปดังที่ญี่ปุ่น ออก A Girl Meets Bossanova เป็นอัลบั้มแรก โดยเอาเพลงเก่า
มา cover ใหม่ กลิ่น Bossanova +  Jazz คลุกเคล้าทั้งอัลบั้ม อันดับการออกของตั้งแต่ชุดแรก

2005 March 24               อัลบั้ม A Girl Meets Bossanova
2005 October 26           อัลบั้ม Precious Stones
2006 August 09             อัลบั้ม Tamarillo
2006 November 22      อัลบั้ม A Girl Meets Bossanova 2
2007 July 06                   อัลบั้ม Fall In Love With
2007 November 21      อัลบั้ม Touch In The Sky
2008 March 20              อัลบั้ม Kiss In The Air