Tag Archives: Google Chome 3

Google Chome 3

Google Chome 3 มาแล้ว
ประสิทธิภาพด้าน JavaScript เพิ่มขึ้น 25% จากเวอร์ชั่น 2
ออกแบบแทบใหม่
ไอคอน แสดงประเภทจากการใช้งาน ตรง address bar
รองรับ HTML5
เปลี่ยน Themes ได้