Tag Archives: twitter down

Twitter Down

twitter down 09 10 2009

ประมาณสีทุ่มเริ่มสังเกตเห็นว่า timeline ไม่มีการอับเดทอะไร เพื่อนๆ บางคนทวีตถามว่าทำไมเงียบ
ก็เลยเข้าไปดู server status เส้นราบเรียบลากยาวร่วมๆ 4 ชั่วโมงแล้ว ขณะเขียนบล็อกเป็นเวลา ตี 2.48

status.twitter แจ้งไว้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ Timeline .”We are currently investigating a problem
causing many users’ timelines to be delayed. We will update with status here shortly.”

เป็นอีกครั้งที่เกิดปัญหาเกี่ยวระบบ หลังจากที่โดน DDOS ไปคราวที่แล้วพร้อมกับ Facebook

Update (12:54p): The problems this morning were caused by a bug triggered by an edge
case in one of the core services that powers Twitter. We have already fixed this bug and
are making additional optimizations based on what we learned.  สรุปโดนบั๊กรับประทานครับ