Techno Jeep

Julian หนุ่มจากลอสเองเจอลิส เขาบอกว่าตัวเองไม่มีเงินประจำที่แน่นอน ชอบที่จะสร้างสรรค์งานเพลง
และคลิปวีดีโอ ไปเจอคลิปนี้จากยูทูป Techno Jeep ก็สนุกสนานดี รู้เลยว่าว่างจริงๆ พ่อ Julian
บ้านเราน่าจะเอามาลองทำบ้าง เทคโนรถไถนาเดินตาม น่าจะฮ่า

One thought on “Techno Jeep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *