The Jesus and Mary Chain

The Jesus and Mary Chain วงจาก Scotland ที่จัดหมวดหมู่แล้วอยู่ในประเภท Alternative rock
post-punk รวมตัวกันครั้งแรกในปี 1983 จริงๆ ผมไม่เคยฟังวงนี้แบบตั้งใจมาก่อนแต่ด้วยที่ในหนังสือ aday
ฉบับหน้าปก Smallroom ในหน้าสัมภาษณ์ วง Slur ที่พี่รุ่งโรจน์ (พี่ใหญ่ smallroom) ต้องการให้ เย้นักร้องนำ
ร้องเสียงใหญ่ๆ แบบ Jim Reid วง The Jesus and Mary Chain เลยไปขุดมาฟังอีกที แต่ Jim Reid ใหญ่กว่า

สมาชิก The Jesus and Mary Chain ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมๆ แล้วน่าจะ16 คน โดยที่มีคนที่ครองตำแหน่ง
ในวงและอยู่ยาวนานตั้งแต่ก่อตั้งคือ Jim Reid William Reid เพราะ 2 คนนี้คือพี่น้องกัน อัลบั้มที่ออกเป็นทางการ
มี 6 ชุด ไม่แน่ใจว่าเค้ากลับมารวมตัวกันและทำอัลบั้มใหม่หรือเปล่าเพราะชุดล่าสุดที่ออกไปก็สิบปีที่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *