Ukulele Contest

ได้มีโอกาสไปร่วมงานประกวด Ukulele ที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย จริงๆ แล้วก็เหมือนเป็นการปาร์ตี้กัน
ของสาวก Ukulele เขานะครับชื่องานอย่างเป็นทางการก็ Ribbee’s Thailand First Ukulele Contest FINAL

Full Album End23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *