windows 7

ไหนๆ windows 7 กำลังจะมา ผมลองโหลด Windows 7 RC จากเว็บ MicroSoft ซึ่งสามารถใช้งานได้1 ปีเต็ม
แล้วด้วยความที่พึ่งลง xp ไปเลยไม่อยาก Format เครื่องเพื่อแค่ลอง Win 7 เลยต้องหา desktop virtualization
softwareไล่ดูใน Hardisc ก็มีเจ้า VMware Workstation เลยจัดการปลุกปล้ำ Win 7 จากความรู้ตอนที่ลง เร็วใช้
ได้ขนาดไม่ได้ลงแบบ Full Install ขนาดลงตัว RC ยังเร็วแสดงว่า Win 7 มีการปรับโครงสร้างที่ สอบตกจาก Vista
แซวกันเล่นๆ เจ้า Win 7 นี้ก็คือVista ที่ทำเสร็จแล้ว ฮ่า ซึ่ง ณ วันนี้ ราคาที่เปิดเผยก็มีตั้งแต่ $199 ไปจนถึง $319
Starter Home Premium Professional Ultimate เวอร์ชั่นที่ปล่อยโหลดก็จะเป็น Ultimate ให้ลองใช้กันแบบ
เต็มรูปแบบก็ต้องรอดูว่าคราวนี้ Microsoft จะได้ใจคนใช้ไปขนาดไหนส่วนผมลองแล้วเรื่องความเร็วสอบผ่านมี
พัฒนาการทำงานกับ threads พร้อมๆกันได้ดี แยก Service ที่ตาย ไม่ส่งผลกระทบต่อ Service อื่นที่กำลังทำงาน
อยู่ส่วนเรื่องเกมส์ยังไม่ได้ลอง เทส Photoshop CS3 ไม่มีปัญหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *