Up to ADSL 4Mbps

หลังจากที่ต้องรอมานานร่วมๆ 5 ปีได้วันนี้ฝันนั้นก็เป็นจริง นับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมได้ติดตั้ง
Hi-speed ตอนนั้นเน็ตยังมีให้เลือกแค่ 3 เมกเองแต่ที่พักผมมันไเ้แค่ 1 เมกก็เลยใช้เรื่อยมาผ่านไป 2 ปี
ความเร็วของทรูเพิ่มขึ้นเป็น 6 เมก ผมติดต่อไปยังทรูขอเพิ่มความเร็วแต่ว่าติดที่ ตู้ RCU ที่ผมเชื่อมต่อยังไม่
รองรับทั้งที่ห่างกันแค่กิโลกว่าๆเองเลยต้องรอนานแสนนานจนทรูมีความเร็ว 8 เมกพร้อมข่าวเปิดตัวความเร็ว
12 เมก ผมถึงได้สิทธิ์อับเกรดความเร็วนับ จากวันแรกที่ติดตั้งวันแรกก็เกือบ 5 ปีนับเป็นนิมิตรหมายอันดี
ใครจะไปคิดว่า 1 เมก 5 ปีก่อนมันเร็วโคตรแล้ว มาวันนี้ แค่เปิดเว็บอังการหน่อยก็หงอกกินแล้ว งานนี้ค่า
สลัดกระดองเต่า 990 และได้ข้อสรุปว่าเน็ตไม่ช้าแต่เว็บอ้วนนั้นเอง ฮ่าๆๆ

true4meg

แพคที่เปลี่ยนแล้ว hi-speed Internet TrueLife Unlimited Package + No Modem +4096K

อับเดท : ได้รับเมล์ตอบกลับจากทรูว่าจะเพิ่มความเร็วให้มีผลภายใน 24 ชม.
กลับมาที่ห้อง เลยลองเทสสปีด อับโหลด 4000 Kbps อับอยู่ที่ 300 kbps สวรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *